Krajská matematická soutěž je týmová soutěž třídních kolektivů a je pořádána v rámci projektu  IKAP (Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje). Hlavním cílem této aktivity je podpora matematické gramotnosti žáků Zlínského kraje. Soutěž proběhne v úterý 11. 2. 2020 v době 10:00 – 11:30 a to v sedmi kategoriích: Z6, Z7, Z8 a Z9 (kategorie základních škol) a S1, S2, S3 (kategorie středních škol nematuritních oborů).

Forma soutěže je interaktivní s využitím webového rozhraní. Pro účast každého třídního kolektivu je třeba zajistit učebnu, ve které bude k dispozici počítač s připojením na Internet a jednoho učitele, který třídní kolektiv do soutěže přihlásí a bude během soutěže v učebně přítomen jako pedagogický dozor, bude garantem regulérnosti průběhu soutěže.