O soutěži

Krajská matematická soutěž třídních kolektivů 2. stupně ZŠ a nematuritních oborů SŠ

19. 2. 2019, 10:00 - 12:00 on-line www.msc.utb.cz/soutez

Základní informace:

Krajská matematická soutěž je týmová soutěž třídních kolektivů a je pořádána v rámci projektu  IKAP (Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje). Hlavním cílem této aktivity je podpora matematické gramotnosti žáků Zlínského kraje. Soutěž proběhne v úterý 19. 2. 2019 v době 10:00 – 11:30 a to v sedmi kategoriích: Z6, Z7, Z8 a Z9 (kategorie základních škol) a S1, S2, S3 (kategorie středních škol nematuritních oborů).

Forma soutěže je interaktivní s využitím webového rozhraní. Pro účast každého třídního kolektivu je třeba zajistit učebnu, ve které bude k dispozici počítač s připojením na Internet a jednoho učitele, který třídní kolektiv do soutěže přihlásí a bude během soutěže v učebně přítomen jako pedagogický dozor, bude garantem regulérnosti průběhu soutěže. 

Registrace třídních kolektivů:

Třídní kolektiv přihlásí učitel prostřednictvím webového formuláře, kde uvede svůj mailový kontakt, školu, třídu, počet žáků ve třídě a vybere podle ročníku soutěžní kategorii. Jeden učitel může přihlásit do soutěže pouze jeden třídní kolektiv. Přihlášení (registrace) je možná do úterý 12. 02. 2019 on-line zde.

Pravidla a průběh soutěže:

Učitel – garant soutěžícího třídního kolektivu obdrží mailem nejpozději den před soutěžním dnem přístupové heslo do systému a podrobná pravidla soutěže.  

V den soutěže, v 10:00, budou v systému zpřístupněny všechny soutěžní úlohy. Odpovědi bude možné vkládat průběžně. V 11:30 bude přijímání odpovědí ukončeno – zablokováno. O soutěžních úlohách je povoleno komunikovat pouze v rámci jednoho třídního kolektivu. Během soutěže jsou povoleny kalkulačky, zakázáno je používání mobilních telefonů a dalších IT zařízení. Internet na počítači v učebně by měl sloužit pouze pro účely soutěže – získání zadání a zaslání výsledků.

Odměna pro nejlepší kolektivy:

Odměnou pro nejlepší třídní kolektiv v každé kategorii bude exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci. Exkurze proběhnou v druhé polovině května. Organizátor soutěže uhradí vítězným třídním kolektivům dopravu autobusem, vstupné do expozic a některý z matematických vzdělávacích programů.

Kontakt: patikova@utb.cz


Naposledy změněno: Sobota, 2. únor 2019, 20.23